OpenArtExchange is een internationaal kunstcentrum opgericht in 2018, dat hedendaagse visuele kunstenaars uit niet-westerse landen wil stimuleren en verbinden met de westerse kunst- en cultuurwereld. Dit wordt gerealiseerd via ons online platform en via het OpenArtExchange Center in de regio Rotterdam.

OpenArtExchange zoekt samenwerking met hedendaagse beeldende kunstenaars (collectieven), met name binnen de regio Rotterdam, om haar culturele uitwisselingsactiviteiten vorm te geven. Deze samenwerking kan variëren van het werken met onze aangesloten kunstenaars aan kunstprojecten, het aanbieden of deelnemen aan workshops, deelnemen aan onze kunst- en cultuurdebatten of andere evenementen, tot het huren van studioruimte in ons centrum.

OpenArtExchange wil graag de samenwerking verkennen met bedrijven en kunstverzamelaars die kunstcollecties professioneel beheren en bouwen. Bovendien staat OpenArtExchange open voor alle bedrijven die geïnteresseerd zijn in kunst en creativiteit en een bijdrage willen leveren. Dit kan variëren van het beschikbaar stellen van een eigen gebouw voor het exposeren van kunst, het sponsoren van specifieke kunstevenementen in natura, tot het volgen van creatief georiënteerde cultuur- en leiderschapstrainingen of het huren van aantrekkelijke kunstruimtes in ons centrum voor het houden van conferenties en vergaderingen (met of zonder catering.

OpenArtExchange streeft ernaar samen te werken met kunst- en culturele instellingen, zowel in Nederland, als in de landen van herkomst van onze kunstenaars en in breder Europa. Dit kan variëren van het afstemmen van artistieke programmering op thema’s, het gezamenlijk programmeren van exposities of andere gemeenschapsevenementen, het gezamenlijk ontwikkelen van een visie, het inhuren van gastcuratoren, het uitwisselen van informatie, het gebruik van elkaars platform en / of het faciliteren van elkaars activiteiten.

OpenArtExchange streeft ernaar samen te werken met onderwijsinstellingen, waaronder hogescholen en universiteiten, om culturele uitwisseling, onderzoek en onderwijsactiviteiten vorm te geven. Dit kan variëren van het gezamenlijk uitwisselen, ontwikkelen of (wederzijds) aanbieden van masterclasses, het faciliteren van onderzoek, het aanbieden van leer- en werkervaringsplaatsen, het beschikbaar hebben van studioruimten of het samenwerken aan kunstprojecten of andere gemeenschapsevenementen.

Met haar werkwijze wil OpenArtExhange de lokale gemeenschap versterken en, waar geschikt, lokale werknemers inzetten of kansen bieden aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Als zodanig zoekt OpenArtExchange actief de samenwerking met relevante lokale agentschappen.

Leiderschap

Have a vision, be authentic, be socially involved, have courage, but also deliver quality, be the best, be professional, have a consistent track record.

Diversiteit

Live cultural exchange and collaboration between different cultures by actually doing, grant each other freedom, have mutual respect, be open minded, communicate, stack ideas, accept a certain friction and / or other opinions without necessarily losing your own vision or ending up in a tunnel vision.

Persoonlijke ontwikkeling

Be willing to learn and let others learn, be open-minded, give and receive feedback, research and develop vision, reflect on art, society and leadership.

Community

Be interested in the communities you are part of, know where you stand in the world and your local context, actively contribute to these communities, as artist-in-residence actively participate in the activities of the center, art develop (projects) that matter.

Commitment

Balance mutually commitment, whether long-term and more exclusively driven (affiliated artists) or project driven (up-and-coming talent), have an eye for and act in each other’s interests, act based on openness and trust, be positively driven , have ownership for the bigger picture, be loyal to each other and / or the project.

Reasonability

Base behaviour on fairness and reasonableness, apply common sense whilst considering the human dimension, clarify mutual expectations in advance, say what you do and do what you say, have a transparent and fair remuneration structure for artists, employees and OpenArt Exchange as a whole (including profit-sharing scheme).

Fun

Make it fun and inspiring to work for or with OpenArtExhange, be an active part of OpenArtExchange community, facilitate a free flow of minds, foster openness and safety to experiment, be stimulating, be innovative, let new things happen, create something out of nothing, push boundaries, realize development as an individual and together.

Previous
Next

Bekijk onze kunstcollectie

A selection of Artworks and Paintings

Buy Original Art Online on our Art Gallery

Our current favorites

Onze criteria voor het selecteren van kunstenaars van hoge kwaliteit

Kunstenaars in de hedendaagse beeldende kunst (o.a. tekenen, schilderen, collage, print, fotografie, beeldhouwkunst, multimedia, installatie & uitvoeringen)

Certificaat kunstonderwijs aan een algemeen erkend instituut

Praktijk in niet-westers land van herkomst / verblijf gedurende minstens 5 jaar

Nationale en regionale erkenning door solo- en groepstentoonstellingen en / of internationale artist-in-residentie-ervaring en / of andere vormen van erkenning

Bereid om deel te nemen aan een wederzijdse verbintenis op langere termijn

Previous
Next

Abonneer op onze nieuwsbrief

Don't miss new updates on your email