Bekijk onze kunstcollectie

Een selectie van kunstwerken

Buy Original Art Online on our Art Gallery

Our current favorites

Tentoonstelling TIME

Tijd is ongrijpbaar, misschien onbegrijpelijk. Het loopt door onze vingers, maar we markeren onze sporen in de loop van de tijd en worden wie we zijn.

Lees meer »

Onze criteria voor het selecteren van kunstenaars van hoge kwaliteit

Kunstenaars in de hedendaagse beeldende kunst (o.a. tekenen, schilderen, collage, print, fotografie, beeldhouwkunst, multimedia, installatie & uitvoeringen)

Certificaat kunstonderwijs aan een algemeen erkend instituut

Praktijk in niet-westers land van herkomst / verblijf gedurende minstens 5 jaar

Nationale en regionale erkenning door solo- en groepstentoonstellingen en / of internationale artist-in-residentie-ervaring en / of andere vormen van erkenning

Bereid om deel te nemen aan een wederzijdse verbintenis op langere termijn

Internationaal, Kwaliteit, Diversiteit, Fun en Bijdragen aan een sociale en duurzame wereld.

OpenArtExchange is een internationaal kunstcentrum, opgericht in 2018, dat beoogt hedendaagse beeldend kunstenaars uit niet-westerse landen te stimuleren en ondersteunen en te verbinden met de Westerse kunst & cultuur wereld. Dit wordt gerealiseerd via representatie op het on-line platform OpenArtExchange.com, via eigen exchange programma’s, tentoonstellingen en deelname aan festivals, vanuit het lokale OpenArtExchange kunstcentrum gelegen in het museumkwartier in Schiedam (Regio Rotterdam) en via representatie op internationale kunstbeurzen.

OpenArtExchange zoekt de samenwerking met anderen op diverse gebieden (zie hieronder). Als je hierin bent geinteresserd, stuur ons dan een bericht via een contact formulier [contact form]. We zullen dit zo spoedig mogelijk opvolgen.

OpenArtExchange werkt graag samen met hedendaagse beeldend kunstenaars (collectieven), met name in de regio Rotterdam, om haar culturele exchange programma’s met niet-westerse kunstenaars vorm te geven. Deze samenwerking kan varieren van het samen werken met onze niet-westerse kunstenaars aan kunstprojecten, het geven of deelnemen aan workshops, het deelnemen aan andere activiteiten tot het huren van studio ruimte in ons centrum.

OpenArtExchange werkt graag samen met bedrijven en kunstverzamelaars die beroepsmatig een kunstcollectie bouwen en managen. Daarnaast staan we open voor alle bedrijven die geinteresseerd zijn in kunst en creativiteit en die graag daaraan bijdragen. Dit kan variëren van het beschikbaar stellen van hun gebouw voor exposities, het sponsoren van specifieke kunstprojecten tot het afnemen van creatief georienteerde cultuur en leiderschapstrainingen of het huren van vergaderruimte tussen de kunst, al dan niet met catering.

OpenArtExchange werkt graag samen met kunst- en cultuur instellingen, zowel in Nederland als in de landen van herkomst van onze kunstenaars en Europa. Dat kan gericht zijn op het cureren van of het inhuren van curators voor tentoonstellingen, het gezamenlijk programmeren van tentoonstellingen of andere community events, het gezamenlijk formuleren van een visie over een onderwerp, het uitwisselen van informatie tot het faciliteren of promoten van elkaar’s activiteiten.

OpenArtExchange wil graag samenwerken met educatieve instellingen, inclusief academies voor (beeldende) kunsten en universiteiten, in het vorm geven aan culturele exchange, onderzoek- en educatieve activiteiten. Dit kan variëren van gezamenlijke uitwisseling van informatie, het ontwikkelen of (wederzijds) geven van master classes, het faciliteren van onderzoek, het verschaffen van leer- of werkervaringsplaatsen, het verschaffen van atelier ruimte tot het samen werken in art projecten of andere community events.

OpenArtExchange beoogd in haar bedrijfsvoering op duurzame wijze te werken en waar mogelijk de lokale community te versterken waarin zij opereert. Waar mogelijk wil zij werkgelegenheid bieden aan mensen met een achterstand op de lokale arbeidsmarkt in samenwerking met relevante lokale organisaties.

Leiderschap

Niet alleen een visie hebben, authentiek zijn en sociaal betrokken, maar ook kwaliteit leveren, de beste willen zijn, professioneel zijn en een consistent track record hebben en opbouwen.

Diversiteit

Culturele exchange en samenwerking tussen verschillende culturen doorleven door het daadwerkelijk te doen, elkaar vrijheid gunnen, wederzijds respect tonen, open-minded zijn, communiceren, ideeen stapelen, accepteren dat er een bepaalde frictie/andere meningen zijn zonder je eigen visie te verliezen of in een tunnelvisie terecht te komen.

Live cultural exchange and collaboration between different cultures by actually doing, grant each other freedom, have mutual respect, be open minded, communicate, stack ideas, accept a certain friction and / or other opinions without necessarily losing your own vision or ending up in a tunnel vision.

Ontwikkeling

Open staan om te leren van anderen en anderen iets te leren, open-minded zijn, feedback kunnen geven en ontvangen, je visie kunnen onderzoeken en ontwikkelen, kunnen reflecteren op kunst, maatschappij en leiderschap.

 

Community

Betrokken zijn bij de communities waar je deel van uitmaakt, weten waar je staat in de wereld en in je eigen lokale context, bijdragen aan deze communities, als kunstenaar in residentie actief participeren in de activiteiten van het kunst centrum, ontwikkelen van kunstprojecten die relevant zijn.

Commitment

Balanceren van wederzijdse toewijding en verbinding, of dit nu lange termijn en meer exclusief gedreven is (aangesloten kunstenaars), of meer project gedreven (nieuw of project gedreven talent), oog hebben voor en handelen in elkaars belang, handelen op basis van openheid en vertrouwen, positief gedreven zijn, verantwoordelijkheid nemen voor het grotere geheel, loyaal zijn naar elkaar en/of het project.

Redelijkheid

Gedrag baseren op rechtvaardigheid en redelijkheid, toepassen van 'common sense' met oog voor de menselijke maat, vooraf duidelijkheid scheppen over wederzijdse verwachtingen, zeggen wat je doet en doen wat je zegt, een transparante en eerlijke beloningsstructuur hebben voor alle betrokkenen, zowel kunstenaars, werknemers als OpenArtExchange als geheel.

Fun

Zorgen dat het leuk en inspirerend is om voor en met OpenArtExchange te werken, een actief onderdeel zijn van de OpenArtExchange community, elkaar stimuleren en een "free flow of minds" faciliteren, bijdragen aan een omgeving die open en veilig is om te experimenteren, grenzen te verleggen en te innoveren, ontwikkeling te realiseren zowel individueel als gezamenlijk.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Don't miss new updates on your email