We wij zijn

OpenArtExchange is een onafhankelijk internationaal kunstcentrum dat veelbelovende hedendaagse beeldende kunstenaars uit niet-westerse landen (met name Afrika, Zuid-Amerika en Azië) wil stimuleren en verbinden met de westerse wereld van kunst en cultuur. Dit doen we via ons online platform, deelname aan internationale kunstbeurzen en festivals, samenwerking met partners en onze uitwisselingsprogramma’s, tentoonstellingen en andere activiteiten in ons lokale kunstcentrum in het museumkwartier van Schiedam (regio Rotterdam).

Ons team

Links: Anne Ruth Schalk (Gallery manager). Rechts: Joke Bakker (Director)

Oprichter Joke Bakker-Jansen (MSc Economics/CPA) had een 25-jarige internationale zakelijke carrière in de financiële sector, voordat ze haar liefde voor kunst in praktijk bracht door een parttime master in Arts, Culture & Society en OpenArtExchange te starten.

In 2018 rondde Anne Ruth haar master Arts, Culture & Society af en werkte een jaar bij het Van Gogh Museum in Amsterdam. Daarna ging ze samen met Joke verder om OAE neer te zetten als een solide internationale kunstgalerie.

Bezoek de galerie

Hoogstraat 85, 3111 HC, Schiedam, Nederland

Maandag : gesloten

Dinsdag: gesloten

Woensdag: 10:00-18:00

Donderdag: 10:00-18:00

Vrijdag: 10:00-18:00

Zaterdag: 10:00-18:00

Zondag: 13:00-18:00

+31 10 737 0351

OpenArtExchange wil kunstvormen, ideeën en verhalen van veelbelovende niet-westerse kunstenaars in de westerse kunstscene naast en in dialoog met westerse kunstenaars laten zien. Hoewel we ons, nieuwsgierig als we zijn, focussen op beeldende kunst, gaan we cross-overs naar andere kunstdisciplines zoals dans, muziek of poëzie niet uit de weg. Met onze activiteiten willen we mensen een breed scala aan artistieke uitingen en nieuwe ideeën over kunst, waarden en samenleving in verschillende gemeenschappen laten ervaren, aanschouwen en waarderen. Maar bovenal streven we ernaar om mensen met verschillende achtergronden de vreugde en magie van kunst in al haar rijke diversiteit te laten delen.

OpenArtExchange probeert expliciet samen te werken met anderen op verschillende gebieden. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op. We zullen zo snel mogelijk reageren.

OpenArtExchange werkt graag samen met hedendaagse beeldend kunstenaars (collectieven), met name in de regio Rotterdam, om haar culturele exchange programma’s met niet-westerse kunstenaars vorm te geven. Deze samenwerking kan varieren van het samen werken met onze niet-westerse kunstenaars aan kunstprojecten, het geven of deelnemen aan workshops, het deelnemen aan andere activiteiten tot het huren van studio ruimte in ons centrum.

OpenArtExchange werkt graag samen met bedrijven en kunstverzamelaars die beroepsmatig een kunstcollectie bouwen en managen. Daarnaast staan we open voor alle bedrijven die geinteresseerd zijn in kunst en creativiteit en die graag daaraan bijdragen. Dit kan variëren van het beschikbaar stellen van hun gebouw voor exposities, het sponsoren van specifieke kunstprojecten tot het afnemen van creatief georienteerde cultuur en leiderschapstrainingen of het huren van vergaderruimte tussen de kunst, al dan niet met catering.

OpenArtExchange werkt graag samen met kunst- en cultuur instellingen, zowel in Nederland als in de landen van herkomst van onze kunstenaars en Europa. Dat kan gericht zijn op het cureren van of het inhuren van curators voor tentoonstellingen, het gezamenlijk programmeren van tentoonstellingen of andere community events, het gezamenlijk formuleren van een visie over een onderwerp, het uitwisselen van informatie tot het faciliteren of promoten van elkaar’s activiteiten.

OpenArtExchange wil graag samenwerken met educatieve instellingen, inclusief academies voor (beeldende) kunsten en universiteiten, in het vorm geven aan culturele exchange, onderzoek- en educatieve activiteiten. Dit kan variëren van gezamenlijke uitwisseling van informatie, het ontwikkelen of (wederzijds) geven van master classes, het faciliteren van onderzoek, het verschaffen van leer- of werkervaringsplaatsen, het verschaffen van atelier ruimte tot het samen werken in art projecten of andere community events.

OpenArtExchange beoogd in haar bedrijfsvoering op duurzame wijze te werken en waar mogelijk de lokale community te versterken waarin zij opereert. Waar mogelijk wil zij werkgelegenheid bieden aan mensen met een achterstand op de lokale arbeidsmarkt in samenwerking met relevante lokale organisaties.

Leiderschap

Niet alleen een visie hebben, authentiek zijn en sociaal betrokken, maar ook kwaliteit leveren, de beste willen zijn, professioneel zijn en een consistent track record hebben en opbouwen.

Diversiteit

Culturele exchange en samenwerking tussen verschillende culturen doorleven door het daadwerkelijk te doen, elkaar vrijheid gunnen, wederzijds respect tonen, open-minded zijn, communiceren, ideeen stapelen, accepteren dat er een bepaalde frictie/andere meningen zijn zonder je eigen visie te verliezen of in een tunnelvisie terecht te komen. Live cultural exchange and collaboration between different cultures by actually doing, grant each other freedom, have mutual respect, be open minded, communicate, stack ideas, accept a certain friction and / or other opinions without necessarily losing your own vision or ending up in a tunnel vision.

Ontwikkeling

Open staan om te leren van anderen en anderen iets te leren, open-minded zijn, feedback kunnen geven en ontvangen, je visie kunnen onderzoeken en ontwikkelen, kunnen reflecteren op kunst, maatschappij en leiderschap.

Community

Betrokken zijn bij de communities waar je deel van uitmaakt, weten waar je staat in de wereld en in je eigen lokale context, bijdragen aan deze communities, als kunstenaar in residentie actief participeren in de activiteiten van het kunst centrum, ontwikkelen van kunstprojecten die relevant zijn.

Commitment

Balanceren van wederzijdse toewijding en verbinding, of dit nu lange termijn en meer exclusief gedreven is (aangesloten kunstenaars), of meer project gedreven (nieuw of project gedreven talent), oog hebben voor en handelen in elkaars belang, handelen op basis van openheid en vertrouwen, positief gedreven zijn, verantwoordelijkheid nemen voor het grotere geheel, loyaal zijn naar elkaar en/of het project.

Redelijkheid

Gedrag baseren op rechtvaardigheid en redelijkheid, toepassen van 'common sense' met oog voor de menselijke maat, vooraf duidelijkheid scheppen over wederzijdse verwachtingen, zeggen wat je doet en doen wat je zegt, een transparante en eerlijke beloningsstructuur hebben voor alle betrokkenen, zowel kunstenaars, werknemers als OpenArtExchange als geheel.

Fun

Zorgen dat het leuk en inspirerend is om voor en met OpenArtExchange te werken, een actief onderdeel zijn van de OpenArtExchange community, elkaar stimuleren en een "free flow of minds" faciliteren, bijdragen aan een omgeving die open en veilig is om te experimenteren, grenzen te verleggen en te innoveren, ontwikkeling te realiseren zowel individueel als gezamenlijk.

Previous
Next