Wie we zijn

OpenArtExchange is een onafhankelijk internationaal kunstcentrum dat veelbelovende hedendaagse beeldende kunstenaars uit niet-westerse landen (met name Afrika, Zuid-Amerika en Azië) wil stimuleren en verbinden met de westerse wereld van kunst en cultuur. Dit doen we via ons online platform, deelname aan internationale kunstbeurzen en festivals, samenwerking met partners en onze uitwisselingsprogramma’s, tentoonstellingen en andere activiteiten in ons lokale kunstcentrum in het museumkwartier van Schiedam (regio Rotterdam).

Ons team

Van links naar rechts: Elvira van Bronckhorst (galerieassistent/kunststudent), Joke Bakker-Jansen (directeur), Luna de Schepper (junior galeriemanager) en Arthur Reijmer (galerieassistent/fotograaf)

Oprichter en directeur Joke Bakker-Jansen had een 25-jarige internationale zakencarrière met leidinggevende functies in auditing, managementadvies en financiële instellingen, voordat ze haar liefde voor kunst en cultuur in de praktijk bracht door een parttime master in Kunst, Cultuur & Maatschappij te starten en OpenArtExchange in april 2018.

Bezoek de galerie

Hoogstraat 85, 3111 HC, Schiedam, Nederland

Maandag : gesloten

Dinsdag: gesloten

Woensdag: 10:00-17:00

Donderdag: 10:00-17:00

Vrijdag: 10:00-17:00

Zaterdag: 10:00-17:00

Zondag: gesloten

+31 10 737 0351

OpenArtExchange wil kunstvormen, ideeën en verhalen van veelbelovende niet-westerse hedendaagse kunstenaars in de westerse kunstscene naast en in dialoog met lokale westerse kunstenaars laten zien. Hierbij beogen we primair een commercieel platform te zijn die deze kunstenaars laat groeien en hen toegang geeft tot de internationale kunstmarkt middels internationale residenties, tentoonstellingen, deelname aan internationale art fairs en kunstfestivals, kunstveilingen, alsmede hen een online verkoopkanaal biedt op internationale platforms als Artsy en ArtNet en onze eigen website.

Daarnaast geven wij in onze eigen events ruimte aan andere kunstdisciplines, zoals dans, muziek en poetry, om voor kunstliefhebbers een interessante ontmoetingsplek te creëren. Zij ontdekken bij ons een bijzondere collectie die, naast lokale/Europese kunst, voor het overgrote deel uit hoogwaardige Afrikaanse hedendaagse kunst bestaat, met name uit Congo, Angola, Nigeria en Benin, maar in toenemende mate ook uit andere Afrikaanse landen en uit andere continenten.

Met dit internationale kunstaanbod en onze lokale activiteiten willen we graag ook actief bijdragen aan de lokale gemeenschap en een boeiende kunst en cultuursector in Schiedam.

OpenArtExchange probeert expliciet samen te werken met anderen op verschillende gebieden. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op. We zullen zo snel mogelijk reageren.

OpenArtExchange zoekt voortdurend samenwerking met nieuwe professionele niet-westerse en lokale of Europese hedendaagse beeldende kunstenaars, om haar kunstuitwisselingsactiviteiten vorm te geven en te laten groeien. Als je geïnteresseerd bent om met ons aan een project te werken, ga dan naar de kunstenaarspagina en neem contact met ons op.

OpenArtExchange staat open voor samenwerking met bedrijven en kunstverzamelaars die professioneel kunstcollecties beheren en opbouwen, evenals met bedrijven die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan kunst en cultuur, of het nu gaat om het beschikbaar stellen van hun eigen gebouw voor het tentoonstellen van kunst, het sponsoren van specifieke kunstevenementen, of deelname aan workshops of evenementen op onze locatie. Aarzel niet om hierover contact op te nemen.

OpenArtExchange zoekt samenwerking met kunst- en culturele instellingen, zowel in Nederland als in de landen van herkomst van onze kunstenaars en in wijder Europa. Dit kan variëren van het afstemmen van artistieke programmering rond thema’s, (gezamenlijke) programmering van exposities of andere gemeenschapsevenementen, of andere manieren om de institutionele bekendheid van onze kunstenaars te vergroten en een meer divers en dynamisch aanbod van hedendaagse kunst aan het publiek te bevorderen. Aarzel niet om hierover contact met ons op te nemen.

OpenArtExchange streeft ernaar samen te werken met lokale onderwijsinstellingen, waaronder scholen, kunsthogescholen en universiteiten, om cultureel bewustzijn, culturele uitwisseling en onderzoeks- en onderwijsactiviteiten in de lokale gemeenschap te ondersteunen. Neem contact met ons op voor educatieve workshops op maat, rondleidingen voor groepen of specifieke onderzoeksvoorstellen.

Met haar werkwijze wil OpenArtExhange de lokale gemeenschap versterken en waar nodig lokale stagiaires en vrijwilligers inzetten of kansen bieden aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Bekijk onze vacatures.

Leiderschap

Niet alleen een visie hebben, authentiek zijn en sociaal betrokken, maar ook kwaliteit leveren, de beste willen zijn, professioneel zijn en een consistent track record hebben en opbouwen.

Diversiteit

Culturele exchange en samenwerking tussen verschillende culturen doorleven door het daadwerkelijk te doen, elkaar vrijheid gunnen, wederzijds respect tonen, open-minded zijn, communiceren, ideeën stapelen, accepteren dat er een bepaalde frictie/andere meningen zijn zonder je eigen visie te verliezen of in een tunnelvisie terecht te komen.

Ontwikkeling

Open staan om te leren van anderen en anderen iets te leren, open-minded zijn, feedback kunnen geven en ontvangen, je visie kunnen onderzoeken en ontwikkelen, kunnen reflecteren op kunst, maatschappij en leiderschap.

Community

Betrokken zijn bij de communities waar je deel van uitmaakt, weten waar je staat in de wereld en in je eigen lokale context, bijdragen aan deze communities, als kunstenaar in residentie actief participeren in de activiteiten van het kunst centrum, ontwikkelen van kunstprojecten die relevant zijn.

Commitment

Balanceren van wederzijdse toewijding en verbinding, of dit nu lange termijn en meer exclusief gedreven is (aangesloten kunstenaars), of meer project gedreven (nieuw of project gedreven talent), oog hebben voor en handelen in elkaars belang, handelen op basis van openheid en vertrouwen, positief gedreven zijn, verantwoordelijkheid nemen voor het grotere geheel, loyaal zijn naar elkaar en/of het project.

Redelijkheid

Gedrag baseren op rechtvaardigheid en redelijkheid, toepassen van 'common sense' met oog voor de menselijke maat, vooraf duidelijkheid scheppen over wederzijdse verwachtingen, zeggen wat je doet en doen wat je zegt, een transparante en eerlijke beloningsstructuur hebben voor alle betrokkenen, zowel kunstenaars, werknemers als OpenArtExchange als geheel.

Fun

Zorgen dat het leuk en inspirerend is om voor en met OpenArtExchange te werken, een actief onderdeel zijn van de OpenArtExchange community, elkaar stimuleren en een "free flow of minds" faciliteren, bijdragen aan een omgeving die open en veilig is om te experimenteren, grenzen te verleggen en te innoveren, ontwikkeling te realiseren zowel individueel als gezamenlijk.

Previous slide
Next slide