OpenArtExchange kijkt vooruit naar 2023 met een nieuw programma bestaande uit een reeks groeps- en duo-solotentoonstellingen, residenties, internationale kunstbeurzen en andere kunstevenementen. Dit jaar richten we ons programma op het verkennen van verschillende denkrichtingen rond de fenomenen culturele identiteit en interculturele dialoog binnen een hedendaagse Afrikaanse en Europese context. Geïnteresseerde kunstenaars nodigen we graag uit om zich uiterlijk 22 januari 2023 aan te melden.

Ben je een professionele kunstenaar die geïnteresseerd is om deel te nemen aan ons komende programma voor 2023?

Read more and tell us about yourself! We will carefully examine your application and get in touch with you. We prefer applications in English, but French, Portuguese or Dutch is also accepted.

***

Please find the link to the application form below.

Ons 2023 Programma

OpenArtExchange zal haar volledige programma voor 2023 richten op het verkennen van de fenomenen culturele identiteit en interculturele dialoog binnen een hedendaagse Afrikaanse en Europese context.

Culturele identiteit wordt gedefinieerd als iemands gevoel tot een bepaalde groep te behoren op basis van een voortdurende verwerving van gedeelde kennis zoals tradities, erfgoed, taal, esthetiek, normen en gewoonten. Een dergelijk gevoel van verbondenheid is een basisbehoefte van mensen om zich veilig, geaccepteerd en betrokken te voelen, om zelfrealisatie en welzijn te bevorderen. Een stabiele culturele identiteit wordt essentieel geacht om stabiele samenlevingen met goed functionerende, gelukkige mensen op te bouwen en in stand te houden.

Om tot een culturele identiteit te behoren moet men zich onderscheiden ten opzichte van andere culturele identiteiten. In hedendaagse geglobaliseerde samenlevingen met zijn grootschalige migraties, enorme veelheid aan etnische groepen, interculturele huwelijken en digitale transparantie, lijkt culturele identiteit nogal complex en veranderlijk te zijn geworden. Veel mensen associëren zich met verschillende culturele identiteiten, afhankelijk van de unieke sociale context, tijd en plaats op het moment van expressie. Als zodanig is interculturele dialoog essentieel voor mensen om voortdurend te onderhandelen en zichzelf opnieuw te definiëren door de overeenkomsten en verschillen met anderen te bepalen.

Binnen deze hedendaagse context kunnen verschillende denkrichtingen over culturele identiteit en/of interculturele dialoog interessant zijn om te onderzoeken in ons programma in het komende jaar, bijvoorbeeld:

  • Hoe de diversiteit van culturele identiteiten en de frictie die daarmee gepaard gaat te behouden en ermee om te gaan? Hoe onderscheid je jezelf en sluit je in versus uit zonder anderen te schaden?
  • Hoe beïnvloeden minder stabiele, voortdurend veranderende culturele identiteiten samenlevingen? Is dat slechts een uitkomst om op te reageren of zou het een vooraf ontworpen constructie kunnen of moeten zijn? Hoe reageren?
  • Hoe erfgoed definiëren en waarderen? Hoe versterken en vertalen we erfgoed naar een relevante hedendaagse setting om de culturele identiteit levend te houden, of bewaren en canoniseren we bepaalde waarden of inheemse culturen als kritisch erfgoed, of zien we slechts marginalisering of zelfs de-canonisering? Hoe (her)interpreteren we geschiedenis en schrijven we nieuwe geschiedenis?
  • Hoe benchmarken we hedendaagse culturele identiteiten? Moet culturele identiteit worden afgemeten aan universele waarden? Is de geldigheid en representatie van universele waarden voldoende gewaarborgd of is het in wezen een utopie en is een vreedzaam naast elkaar bestaan van verschillende bestaande waardesystemen op zijn best haalbaar?
  • Is cultuur slechts een kameleontische weerspiegeling van de economische en politieke krachten die samenlevingen en haar mensen daarin aandrijven, of is het een onafhankelijke aanjager van verandering?
  • Is cultuur slechts een kameleontische weerspiegeling van de economische en politieke krachten die samenlevingen en haar mensen daarin aandrijven, of is het een onafhankelijke aanjager van verandering?
  • Wat is de impact van digitalisering op culturele identiteit en interculturele dialoog?
  • Etc….

Faces

Onze eerste groepstentoonstelling “#Faces” gaat van start op 9 februari 2023 met een reeks portretten van geobserveerde hedendaagse Afrikaanse identiteiten vanuit verschillende perspectieven. De groep kunstenaars bestaat uit verschillende generaties, en is afkomstig uit 4 verschillende Afrikaanse landen, deels woonachtig in diaspora in Europa, en één kunstenaar uit Nederland. Als zodanig omvat “#Faces” recente visies van mensen die leven in Afrikaanse samenlevingen, mensen die zowel in een Afrikaanse als Europese context hebben geleefd en mensen die in Europa wonen.

Voor latere tentoonstellingen in het programma zijn we nog steeds op zoek naar enkele nieuwe kunstenaars die een natuurlijke interesse hebben in deze denkrichtingen of andere interessante verwante opvattingen hebben om te delen.

Profiel

We zijn op zoek naar professionele kunstenaars, voornamelijk van Afrikaanse afkomst met een specifieke beeldende kunstopleiding of -training met minimaal 5 jaar professionele tentoonstellingspraktijkervaring en enige internationale ervaring, die kunstwerken maken die redelijk gemakkelijk veilig te vervoeren zijn tegen redelijke kosten. Let op: Performances, fotografie, video’s en digitale kunst zijn uitgesloten van de selectie. Omdat we doorgaans meerdere offline evenementen combineren met online vertegenwoordiging, willen we graag in contact komen met artiesten voor een langere termijn.

Proces

We accepteren alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren inclusief uploads van foto’s van 5 recente werken, die zijn ingediend via de groene ‘Meld je hier aan’-knop hieronder, op of vóór 22 januari 2023.

We streven ernaar een breed scala aan artiesten uit verschillende landen, verschillende stijlen en verschillende ervaringsniveaus te selecteren. We komen onze standaardvoorwaarden vooraf overeen met geselecteerde artiesten en verwachten de definitieve lijst van geselecteerde artiesten medio februari 2023 te publiceren. We zullen niet corresponderen over de redenen waarom artiesten niet zijn geselecteerd.

s with selected artists upfront and expect to publish the final list of selected artists mid February 2023. We will not correspond on the reasons why artists have not been selected.

Onze criteria voor het selecteren van kwalitatief hoogwaardige kunstenaars 

Kunstenaars in hedendaagse beeldende kunst (o.a. tekenen, schilderen, C, collage, print, fotografie, sculpturen, multimedia, installatie & performances)

Gecertificeerde beeldende kunst educatie bij een algemeen erkende onderwijsinstelling

Praktijkervaring in een niet-Westers land van origine/residentie voor tenminste 5 years

Nationale en regionale erkenning via solo en groepstentoonstellingen en/of internationale artist-in-residence ervaring en/of andere vormen van erkenning

Bereid om een wederzijds langere termijn betrokkenheid aan te gaan

Previous
Next